Pěstování

Výpěstky

Pro výsadbu záhonů nebo i jako jednotlivé keře či popínání zdí kupujeme zásadně keře či stromkové tvary v kontrolovaných růžových školkách, které mají svou kvalitní sadbu. Vyvarujeme se tak problémům s chorobami či špatným růstem. V případě růží z hypermarketů, které jsou většinou vypěstovány při silných dávkách hnojiv a jejich vodivá pletiva ve stoncích nestačila řádně vyzrát, se vyvarujeme i vymrznutí přes zimu.

 

Výsadba

Růže, jak stromkové tak keřové, vysazujeme na podzim, tím se docílí toho, že následující rok lépe zakořeňují, dříve raší a dostanou se dříve do květu. Pro výsadbu vykopeme jámu hlubokou tak, abychom při sadbě zasypali keřovou růži zhruba o 5 cm hlouběji než je její kořenový krček (místo očkování). Stromkové růže rovněž zasazujeme o něco hlouběji, než byly zasazeny ve školce. Do jámy dáme nejlépe kompost či zeminu k výsadbě růží a řádně zalijeme vodou. V prvním roce po výsadě by se růže neměly hnojit. Druhý rok by se měly již pohnojit kombinovaným hnojivem. S hnojením je však radno přestat v polovině léta, aby se mohlo ukončit dobře jejich vegetační období a letorosty stačily vyzrát.

 

Řez

Na jaře, než začnou z pupenů vyrážet nové výhony, seřežeme stonky asi na čtvrtinu velikosti a vystříháme staré, uschlé a vymrzlé (hnědé) loňské výhony. Řez vedeme vždy asi půl centimetru nad očkem kolmo ke stonku (ne šikmo!). Pamatujte, že čím více se růže seříznou, tím delší výhony vytvoří, avšak při velkém seříznutí se zpomalí regenerace celého keře a tím se oddálí i tvorba květů.

 

Ochrana

Růže jsou nejvíce náchylné k černé skvrnitosti růží a jsou také často napadány mšicemi, hlavně na nových, mladých letorostech. Proti černé skvrnitosti použijeme příslušný fungicidní přípravek a to nejméně třikrát za sebou v rozmezí čtrnácti dnů v době od června po dobu celého vegetačního období. Napadené listí pak shrabeme a spálíme. Nesmíme je však dát na kompost, protože v příštím roce se může skvrnitost dále šířit se zeminou z kompostu. Na mšice použijeme přípravek proti savým a žravým škůdcům podle potřeby. Většinou stačí jeden až dva postřiky během tří dnů.

 

Přesazování

Pokud chceme přesazovat růže, tak pak jedině v době po opadu listů na podzim, kdy se již zásobní látky stáhly ke kořenům. Když však koupíte růže na jaře a chcete je zasadit na stanoviště měli byste nejdřív ošetřit kořeny řezem tak, abyste vystříhali uschlé části a o kousek zkrátili nové kořeny, které tak začnou růst bujněji.

 

Závlaha

Růže by měly růst v hlinitopísčitých půdách a tím teda i dobře propustných, neměly by mít moc mokrou půdu, ale sucho jim také nedělá dobře. Růže koření poměrně hluboko a tak berou vodu i z hloubky. Avšak po výsadbě a v době tropických veder přes léto bychom měli růže zalévat alespoň jednou za tři dny minimálně třemi litry vody na jeden keř. Vodu však nelijeme na listy, ale pod keř do půdy. Ideální je pak druhý den po zalití půdu pod keřem motykou či kultivátorem zkypřit, tím se zamezí velký výpar vody z půdy.

Adresa

J. Koudela, Holasovice 158, 747 74

Mobil

+420 605 026 515

Facebook